161022 GOT7 青少年音樂會 飯拍整理

Hard Carry
https://youtu.be/MTShfh-dgGE
全體[4k] cr.Rock Music
https://youtu.be/3J_qvUfpuiI
全體[4k] cr.Roocha
https://youtu.be/xX99_kDL2Bc
全體 cr.DISK611
https://youtu.be/DgataNcaTjA
JB focus cr.MatchPoint
https://youtu.be/zYi3wdwyR-M
JB focus cr.Nikki 6X
https://youtu.be/Nif2DheMabc
Jackson focus cr.smile -wA-
https://youtu.be/tnz4Xobvmc4
Jackson focus cr.韓文
https://youtu.be/4NZ3O4H7aqo

Jackson focus cr.Sleeppage
https://youtu.be/yCbYQZabEqA
珍榮 focus cr.Baby sseul
https://youtu.be/34YMOzfXUDE
珍榮 focus cr.韓文
https://youtu.be/0g1XQobNEQQ
珍榮 focus cr.韓文

Let Me
https://youtu.be/-Ya2aFeM3PM
全體[4k] cr.Rock Music
https://youtu.be/q6MU0CXv05w
全體 cr.韓文
https://youtu.be/qN-_XaL5DbM
Mark focus cr.aciddrop 0904
https://youtu.be/Ld8tj69k9_w
珍榮 focus cr.Baby sseul
https://youtu.be/YBECLHw3kDE
珍榮 focus cr.韓文
https://youtu.be/ow1YBqfW6gg
BamBam focus cr.Classic Young BamBam
https://youtu.be/-hg5b4IPhH0
Jackson focus cr.ODS

Hard Carry彩排
https://youtu.be/yjPshNItngk
全體 cr.smile -wA-
https://youtu.be/ENg927G5DfU
全體 cr.mang2goon
https://youtu.be/RinlUCAw2MM
JB focus cr.Before Sunrise
https://youtu.be/5QFyoWdZtCI
珍榮 focus cr.韓文
https://youtu.be/8Avpepkw-i0
珍榮 focus cr.韓文

Let Me彩排
https://youtu.be/uOULOQa33fE?t=7m44s
全體 cr.z a m
https://youtu.be/88t8FBgrgKY
全體[4k] cr.Roocha
https://youtu.be/ebN0npgMoZQ
全體[4k] cr.Roocha沒唱但聚在一起挺可愛的XD

Ending
https://youtu.be/pBfPuxY3nuU
珍榮 focus cr.Baby sseul
https://youtu.be/KXpbwtO8iws
珍榮 focus cr.Baby sseul
https://youtu.be/zQzeX_vYU2s
珍榮 focus cr.韓文
https://youtu.be/GFth7F8M5eE
JB focus cr.Before Sunrise

文章標籤

創作者介紹
創作者 阿梨說 的頭像
阿梨說

阿梨說 오빠你聽我說

阿梨說 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()